Kaasboer Siebren routesAchlum Dinsdag 12:00-13:00
Akkrum/Nes Donderdag 14:10-16:30
Akmaryp Woensdag 10:15-11:00
Aldeboarn Donderdag 12:30-14:00
Allingawier Vrijdag 09:00-09:45
Arkum Dinsdag 10:55-11:05
Arum Dinsdag 10:30-12:00 & 17:00-18:45
Baaium Donderdag 13:15-13:45
Baard Donderdag 09:00-09:30
Bakhuizen Vrijdag 16:15-17:30
Bakkeveen Woensdag 14:00-17:45
Balk Donderdag 14:00-18:00
Bant Woensdag 19:00-19:10
Bant e.o. Vrijdag 15:30-19:00
Bantega e.o. Vrijdag 12:30-13:00
Bears Dinsdag 12:45-13:15
Beetsterzwaag Donderdag 08:30-11:00 & 16:45-18:00
Blesdijke Dinsdag 09:15-10:15
Boarnburgum Donderdag 11:15-11:45 & 15:15-16:00
Boazum Dinsdag 13:15-13:30
Boelenslaan Dinsdag 12:30-15:30
Bolsward Dinsdag 13:30-17:00
Bontebok Vrijdag 08:56-09:01
Britswert Donderdag 16:45-17:30
Broek Woensdag 12:15-12:45
Burgum Woensdag 14:00-17:30
Burgwerd Dinsdag 09:00-09:20
Creil e.o. Dinsdag 13:00-18:00
De Blesse Dinsdag 09:15-10:15
de Hoeve Dinsdag 10:30-11:30
De Knipe Vrijdag 08:45-08:55
De Knipe Vrijdag 16:00-17:30
de Tike Woensdag 10:00-11:30
De Veenhoop Donderdag 13:15-13:40
De Wilgen Donderdag 11:45-12:30
De Wilp Woensdag 12:45-13:30
Dearsum Dinsdag 13:30-13:40
Dedgum Dinsdag 10:55-11:05
Delfstrahuizen Donderdag 19:10-19:20
Donkerbroek Woensdag 08:45-09:15
Drachten - de Venen Donderdag 12:30-16:00
Drachten - de Wiken Dinsdag 08:30-12:30
Drachten - Fennepark Dinsdag 08:30-10:30
Drachten - Burmaniapark Dinsdag 08:30-10:30
Drachten - Centrum Donderdag 16:00-17:30
Drachten - de Bouwen Donderdag 08:30-12:00
Drachten - de Drait Donderdag 08:30-18:00
Drachten - de Folgeren Vrijdag 13:00-18:00
Drachten - de Singels Donderdag 08:30-12:00
Drachten - de Swetten Dinsdag/Vrijdag 08:30-12:30 & 13:00-18:00
Drachten - Postlaan e.o. Donderdag 12:30-13:15
Drachten - Vrijburgh Dinsdag 08:30-10:30
Drachtster Compagnie Dinsdag 15:30-17:00
Drogeham Dinsdag
11.00-13.00
Dronrijp Donderdag 09:30-12:30
Eagum Dinsdag 11:00-11:10
Easterein Woensdag 14:25-15:00
Easterlittens Donderdag 08:45-09:00 & 16:45-17:30
Eastermar e.o. Woensdag 10:00-12:30
Easterwierrum Dinsdag 13:40-14:00
Echtenerbrug Vrijdag 11:00-12:00
Elahuizen Vrijdag 08:45-09:00
Emmeloord -Emmelhage Woensdag 17:45-18:45
Emmeloord Woensdag 08:30-17:45
Emmeloord - Waterland Woensdag 18:00-19:00
Ens Vrijdag 11:45-12:45
Espel Woensdag 15:30-18:00
Exmorra Vrijdag 08:45-09:00
Ferwoude e.o. Dinsdag 10:20-10:30
Folsgare Vrijdag 13:15-13:45
Frieschepalen Vrijdag 08:30-10:00
Gaast e.o. Dinsdag 10:00-10:20
Garyp Woensdag 08:30-10:00
Gauw Dinsdag 14:45-15:00
Goingarijp Woensdag 11:00-12:15
Gorredijk Woensdag 10:20-14:55
Grou Dinsdag 08:30-10:30 & 15:20-16:30
Harich Donderdag 15:15-15:45
Harkema Dinsdag 13:00-17:00
Hartwerd Dinsdag 08:30-09:00
Haskerdijken Donderdag 08:30-09:10
Haskerhorne Vrijdag 09:15-10:00
Heerenveen - Centrum Dinsdag 12:05-13:00
Heerenveen - Akkers Oost Dinsdag 09:45-11:30
Heerenveen - Akkers West Dinsdag 08:30-09:00
Heerenveen - Greiden Donderdag 13:00-13:30
Heerenveen - Heide Donderdag 11:30-13:00
Heerenveen - Het Meer Vrijdag 08:30-08:40
Heerenveen - Noord Dinsdag 13:05-15:10
Heerenveen - Skoatterwald l Dinsdag 15:15-16:50
Heerenveen - Skoatterwald ll Dinsdag 08:30-08:45 & 18:00-19:00
Heidenskip Vrijdag 14:00-14:30
Hemelum Vrijdag 09:45-10:00
Hemrik Woensdag 10:15-10:45
Hieslum Dinsdag 10:45-10:55
Hindeloopen Vrijdag 14:30-15:00
Hommerts Woensdag 08:15-09:00 & 17:15-18:30
Houtigehage Dinsdag 12:30-15:30
Iens Woensdag 16:00-16:30
IJlst Vrijdag 14:00-14:30 & 18:00-19:00
Itens Woensdag 16:30-17:00
Jellum Dinsdag 12:45-13:15
Jirnsum Dinsdag 16:30-17:00
Jonkerslân Vrijdag 13:40-14:40
Jorwert Donderdag 15:45-16:00
Joure Dinsdag 17:30-18:00
Joure Woensdag 08:15-10:00
Joure Woensdag 13:00-18:30
Jubbega buitengebied Vrijdag 09:20-10:45
Jubbega dorp Woensdag 15:00-17:15
Jutrijp Woensdag 08:15-09:00 & 17:15-18:30
Klein Groningen Woensdag 08:30-08:45
Kolderwolde Vrijdag 09:20-09:45
Koudum Vrijdag 12:30-14:00
Kraggenburg Vrijdag 09:30-11:30
Kraggenburg buitengebied Vrijdag 12:45-13:30
Kubaard Woensdag 11:30-12:00
Kuinre e.o. Vrijdag 08:15-15:30
Laaksum Vrijdag 10:15-10:25
Langelille Vrijdag 12:00-12:30
Langezwaag Vrijdag 14:45-15:55
Lemmer Vrijdag 13:00-18:00
Lippenhuizen Woensdag 09:30-10:15
Lollum Woensdag 14:00-14:15
Luinjeberd Donderdag 09:15-10:00
Luttelgeest Vrijdag 17:40-18:00
Luttelgeest e.o. Vrijdag 08:15-15:30
Luxwoude Donderdag 10:20-10:30
Makkum Vrijdag 10:15-12:15
Mantgum Donderdag 16:10-16:30
Marknesse Vrijdag 08:30-09:25
Marknesse Vrijdag 14:30-17:30
Menaam/Menaldum Donderdag 12:30-13:00
Mildam Vrijdag 17:35-18:00
Mirns Donderdag 10:15-10:40
Molkwerum Vrijdag 12:15-12:45
Moskou Woensdag 08:30-08:45
Munikkeburen Donderdag 08:30-10:30
Munikkeburen Donderdag 18:30-19:00
Nagele e.o. Donderdag 12:30-17:00
Nieuwehorne Vrijdag 10:50-13:30
Nijbeets Donderdag 13:40-15:15
Nije Syl Vrijdag 13:45-14:00
Nijega Woensdag 10:00-11:30
Nijehaske Donderdag 13:30-17:00
Nijeholtpade Dinsdag 09:30-10:15
Nijelamer Donderdag 10:45-12:00
Nijemirdum Donderdag 09:30-09:45
Nijland Dinsdag 11:15-12:15
Noord-Oost-Polder buitengebied Woensdag 08:15-15:30
Noordwolde Dinsdag 11:45-13:45
Oldeberkoop Dinsdag 16:00-16:45
Oldeholtpade Dinsdag 09:30-10:15
Oldelamer Donderdag 10:45-12:00
Oldemarkt/De Blesse Dinsdag 15:45-17:30
Oosterzee Vrijdag 10:15-11:00
Opeinde e.o. Woensdag 11:30-13:30
Oppenhuizen Dinsdag 16:15-17;45
Oranjewoud Dinsdag 15:15-16:50
Oranjewoud buitengebied Vrijdag 18:00-18:45
Oudega (sm.) e.o. Woensdag 13:30-16:00
Oudega GS Vrijdag 09:00-09:20
Oudehaske Dinsdag 08:15-09:00
Oudehaske Donderdag 17:30-18:30
Oudehaske Vrijdag 08:30-09:15
Oudehorne Vrijdag 10:50-13:30
Oudemirdum Donderdag 11:15-12:30
Oudeschoot Dinsdag 09:05-09:40
Ouwsterhaule Donderdag 08:30-09:00
Paaslo Dinsdag 10:30-11:30
Parrega Dinsdag 10:30-10:45
Piaam Vrijdag 09:45-10:15
Pingjum Dinsdag 13:00-13:30
Poppenwier Dinsdag 14:15-14:30
Raerd Dinsdag 14:00-14:15
Readhus Vrijdag 12:45-13:00
Rijs Donderdag 10:40:11:00
Roodhuis Woensdag 09:15-09:30
Rottevalle e.o. Dinsdag 10:30-12:00
Rottum Donderdag 10:30-11:30
Ruigahuizen Donderdag 13:30-14:00
Rutten e.o. Dinsdag 08:15-13:00
Scharnegoutum Dinsdag 15:00-15:30
Schasterbrug Dinsdag 18:00-18:45
Siegerswoude Woensdag 12:15-12:45
Sint Johannesga Donderdag 09:30-10:30
Sint Nicolaasga Vrijdag 18:20-19:45
Skarl Vrijdag 10:15-10:25
Sloten Donderdag 08:30-09:00
Sneek Vrijdag 14:30-18:00
Sneek - De Domp Woensdag Hele dag
Sneek - Duinterpen Vrijdag 12:00-13:00 & 16:30-18:00
Sneek - Het Eiland Woensdag Hele dag
Sneek - Lemmerweg Vrijdag 10:00-11:00
Sneek - Pasveer Woensdag Hele dag
Sneek - Sperkhem Vrijdag 13:00-15:15
Sneek - Stadsfenne Woensdag Hele dag
Sneek - Tinga Vrijdag 08:30-10:00 & 15:30-16:30
Sondel Donderdag 09:15-09:30
Sonnega Donderdag 17:45-18:15
Spannum Woensdag 12:00-13:00
Stavoren Vrijdag 11:15-12:00
Steggerda Dinsdag 10:30-11:30
Sumar Woensdag 16:30-18:00
Sumarreheide Woensdag 10:00-11:30
Surhuisterveen Vrijdag 10:00-18:00
Ter Idzard Donderdag 13:00-14:15
Terherne Woensdag 11:00-12:15
Terhorne Dinsdag 17:00-18:00
Terkaple Woensdag 10:15-11:00
Tersoal Dinsdag 14:30-14:45
Terwispel Woensdag 08:30-09:25
Thij Dinsdag 11:35-11:45
Tijnje Donderdag 10:45-12:00
Tirns Dinsdag 12:45-13:15
Tjalleberd Donderdag 10:00-10:20
Tjerkgaast Donderdag 08:15-08:30
Tjerkwerd Dinsdag 11:05-11:15
Tollebeek Donderdag 17:00-19:00
Tuk/De Blesse Dinsdag 13:30-15:35
Tzum Woensdag 13:00-13:45
Uitwellingerga Dinsdag 16:15-17:45
Ureterp Donderdag 16:00-16:45
Ureterp e.o. Vrijdag 08:30-12:30
Urk Donderdag 08:15-12:30
Vegelingsoord Dinsdag 08:15-09:00
Vierhuis/Hegedijk Donderdag 09:00-09:20
Vijfhuizen Vrijdag 13:00-13:15
Vinkega Dinsdag 10:30-11:30
Vledder Dinsdag 14:30-14:45
Warns Vrijdag 10:00-11:30
Warten Dinsdag 11:30-12:00
Waskemeer Woensdag 14:30-15:00
Weidum Donderdag 16:45-17:30
Welsrijp Donderdag 13:45-14:15
Wergea Dinsdag 11:00-11:30
Wijckel Donderdag 09:00-09:15
Wijnjeterpverlaat Woensdag 09:15-09:45
Wijnjewoude Woensdag 10:45-11:30
Willemsoord Dinsdag 09:00-09:10
Willemsoord Dinsdag 11:45-12:15
Winsum Donderdag 14:30-15:30
Wirdum Dinsdag 12:20-12:45
Witmarsum Dinsdag 09:20-10:30 & 17:00-18:45
Wiuwert Donderdag 16:45-17:30
Wolvega Donderdag 14:30-17:30
Wommels Woensdag 09:30-11:30
Workum - Industrieterrein Vrijdag 14:15-14:30
Workum - Stad Dinsdag 08:30-10:00
Wytgaard Dinsdag 13:30-15:00
Ypecolsgea Vrijdag 08:15-08:30
Ysbrechtum Dinsdag 12:15-12:45

Blijf op de hoogte van de laatste acties!