Kaasboer Siebren routesPlaats Dag  Tijd
Arkum Dinsdag -
Bakhuizen Vrijdag -
Bakkeveen Woensdag -
Balk Donderdag -
Boazum Dinsdag -
De Wilp Woensdag -
Dearsum Dinsdag -
Dedgum Dinsdag -
Donkerbroek Woensdag -
Easterwierrum Dinsdag -
Elahuizen Vrijdag -
Ferwoude Dinsdag -
Gaast Dinsdag -
Gauw Dinsdag -
Harich Donderdag -
Hemelum Vrijdag -
Hemrik Woensdag -
Hieslum Dinsdag -
Hindeloopen Vrijdag -
Klein Groningen Woensdag -
Kolderwolde Vrijdag -
Koudum Vrijdag -
Laaksum Vrijdag -
Mirns Donderdag -
Molkwerum Vrijdag -
Moskou Woensdag -
Nijemirdum Donderdag -
Nijland Dinsdag -
Oppenhuizen Dinsdag -
Oudega DFM Vrijdag -
Oudemirdum Donderdag -
Parrega Dinsdag -
Petersburg Woensdag -
Poppenwier Donderdag -
Raerd Dinsdag -
Rijs Donderdag -
Ruigahuizen Donderdag -
Scharnegoutum Dinsdag -
Sibrandabuorren Dinsdag -
Siegerswoude Woensdag -
Skarl Vrijdag -
Sloten Donderdag -
Sondel Donderdag -
Stavoren Vrijdag -
t Heidenschap Vrijdag -
Tersoal Dinsdag -
Tirns Dinsdag -
Tjalhuizum Dinsdag -
Tjerkgaast Donderdag -
Tjerkwerd Dinsdag -
Uitwellingerga Dinsdag -
Warns Vrijdag -
Waskemeer Woensdag -
Wijckel Donderdag -
Wijnjewoude Woensdag -
Workum Dinsdag -
Ypecolsgea Vrijdag -
Ysbrechtum Dinsdag -

Blijf op de hoogte van de laatste acties!